Algemene Inkoopvoorwaarden
voor Leveringen en Diensten

Op Leveringen van Goederen en/of het verrichten van Diensten (door derden) zijn de Happynizr Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van toepassing. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn hier te downloaden. Toepasselijkheid van eventuele Algemene (Verkoop)voorwaarden van toeleveranciers of derde partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Happynizr.