Algemene Voorwaarden

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Happynizr van toepassing. De Algemene Voorwaarden Happynizr zijn hier te downloaden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Happynizr.