Proclaimer

Wij nemen onze website heel serieus. Daarom doen wij ons uiterste best om de informatie op onze website happynizr.com actueel te houden en te zorgen dat alle informatie juist is. Het is voor ons een belangrijk kanaal voor informatieverstrekking.

Correcte informatie

Happynizr verleent u toegang tot happynizr.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De informatie op happynizr.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door middel van een aangeduide offerte opgesteld door Happynizr.

Happynizr spant zich in om de inhoud van happynizr.com met regelmaat te actualiseren en/of aan te vullen. Happynizr behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De op happynizr.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op happynizr.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op happynizr.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Happynizr nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Happynizr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan uit het bezoeken van deze site, of voor schade ontstaan uit daaruit verleende diensten, aangeboden of verwezen links. Voor zover de mogelijkheid tot downloaden wordt aangeboden van software door Happynizr, dan wel door derden ontwikkelt, geeft Happynizr geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruikersdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Happynizr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het downloaden, installatie of gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij Happynizr. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Happynizr, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze proclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© Happynizr B.V. - Alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden - Privacy statement - Proclaimer