Wij planten bomen om de wereld mooier te maken

Onze bijdrage bestaat uit het doneren én planten van bomen. Wij steunen de events en challenges van stichting Life Terra. Door samen bomen te planten helpen we mee met het reduceren van CO2 en steunen we het doel van Life Terra om 500 miljoen bomen te planten in Europa; één voor iedere inwoner van de EU.

Let's plant together

Bij Happynizr draait het niet alleen om winst en groei. Onze klanten en partners weten dit al langer. Het gaat bij ons ook om zingeving; verantwoordelijkheid nemen voor onze wereld en deze (door)geven aan de volgende generatie. Wij zijn ons heel bewust van onze ecologische footprint. Daarom steunen wij Life Terra in hun missie om in 5 jaar 500 miljoen bomen in Europa te planten.

Samen planten

Life Terra zorgt voor "de juiste boom op de juiste plaats".  Het planten van een mix van boomsoorten is essentieel voor een succesvol beplantingsplan. Zo werken we samen aan een effectiever landherstel en een grotere veerkracht van ecosystemen.

Actief monitoren

Volgens Life Terra is het monitoren van geplante bomen van belang om te zorgen dat de klimaat- en milieudoelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Met een state-of-the-art programma worden alle geplante bomen continu gemonitoord.

Milieu-educatie

Educatie is misschien wel de meest waardevolle investering. Life Terra werkt samen met onderwijsspecialisten in Europa aan ​interactieve milieueducatie programma's om de juiste mindset te creëren bij kinderen tussen de 8 en 14 jaar.

Happynizr measures experiences

Customers, employees and stakeholders provide organisations with the best tips and suggestions for improvement with which they can start to work with. happynizr will help you to identify thes expericense by quickly creating simple digital forms, questionnaires and other ways of gathering feedback. These valuable insights will be displayed on our dashboards, so that you can immediatelu set about making changes and improvements.

Online support

You will be helped step-by-step by simple (video-) instructions on how Happynizr works.

Follow us!