Leer snel en eenvoudig van audits en checks en beïnvloed direct je resultaat. 

Professionaliseer kwailiteitsmanagement en doe meer met kwaliteitsmetingen en feedback. Verhoog de betrokkenheid van gebruikers en maak resultaten praktisch inzichtelijk voor de gehele organisatie.

Professioneel kwaliteitsmetingen verzorgen.

Snel en professioneel audits, checklists, formulieren en vragenlijsten digitaliseren en feedback verzamelen, zodat jij je direct kunt richten op het verbeteren van de kwaliteit. Betrek eenvoudig de gehele organisatie bij "kwaliteitsmanagement" en verhoog de betrokkenheid door uitkomsten over processen, adelingen of trainingen te verzamelen en inzichten overzichtelijk te rapporteren.

Audits & Checks

Voer met Happynizr interne en externe audits  uit. Eenvoudig systematisch, periodiek controle uitvoeren. Denk bijv. aan product-,  proces- of systeemaudits. De auditor onderzoekt zelf met behulp van formulieren, vragenlijsten of checklists of de huidige situatie  overeenkomt met de gewenste situatie. De uitkomsten zijn direct zichtbaar op het online dashboard en kunnen verwerkt worden in een auditrapport.

 Ga naar 

Kwaliteitsevaluaties

Voldoe aan de gestelde ISO-normen en certificaten en breng trainingen in je organisatie op een hoger kwaliteitsniveau. Feedback ophalen na een training hoort daarbij. Met Happynizr kan je snel en eenvoudig op maat trainingsevaluaties verzorgen, zodat je de inhoud en ervaring van de training zo goed mogelijk laat aansluiten op de gestelde eisen en wensen.

 Ga naar