Vraag feedback van stakeholders en krijg meer grip op je omgeving.

Start als omgevingsmanger vandaag nog met het verzamelen van waardevolle feedback. Weet wat er leeft in de (project)omgeving.

Ervaringen van stakeholders ophalen.

Belanghebbenden uit de omgeving (stakeholders) geven vaak de beste inzichten. Met Happynizr kun je via meerdere kanalen feedback ophalen. Speel adequaat in op verbetersuggesties en beheers je omgeving.

Opiniepeilingen

Showcase Givewise

Soms wil je gewoon snel feedback uit de omgeving ophalen: de 'opinie peilen'. Denk bijvoorbeeld aan informatie over (deel)projecten of een toets van een veranderd (beleids)plan. Of soms is het van belang om inzicht te krijgen in het draagvlak. Door regelmatig omgevingspeilingen te versturen blijven belanghebbenden betrokken. En door het afnemen ervan krijgt u snel antwoorden op basis van een datagedreven beleid. 

 Ga naar 

Stakeholderstevredenheid

Showcase Blockwise

Als omgevingsmanager heb je te maken met bewoners, bedrijven, opdrachtgevers, etc. Het is jouw taak om belanghebbenden (stakeholders) tevreden te houden. Je wilt continu weten hoe stakeholders over het project denken. Maak daarom gebruik van rapportage per stakeholdergroep, per projectlocatie, of combinaties ervan. Zo beheers je het project en blijf rechtstreeks in contact met omwonenden.

 Ga naar