Welkom bij Happynizr!

  • Met je email en wachtwoord kun je op deze pagina inloggen op de vragenlijst die voor jou is klaargezet.
  • Je persoonlijke wachtwoord vind je in de uitnodiging die je hebt ontvangen.
  • Heb je het bericht niet meer, of heb je problemen met inloggen? Geen punt! Neem dan even contact op met Team Support.
  • Jouw inlog is uniek. We gebruiken de combinatie van email én wachtwoord om er zeker van te zijn dat iedereen de vragenlijst maar één keer invult.

Inloggen vragenlijst

Wij vinden databeveiliging en privacy heel belangrijk!  Happynizr gaat vertrouwelijk om met je gegevens en altijd conform onze Privacy Statement en de Verwerkingsovereenkomst (AVG/GDPR) die wij met onze opdrachtgevers hebben afgesloten.